Mori To Kiroku No Ongaku

18/01/2018 • 8PM - 10PM

with Post Ambient

Listen back to a selection of Japanese aquatic new-age and environmental music (related to a small book entitled “Mizu To Zunkan No Ongaku” by our host) for the first hour, and a focus on Italian producer Alessandro Pizzin for the second.

YUKI TAKAO – Tsuki No Fune
SHINJI CHIURA – Eterna
TAKASHI KOKUBO – Kochu No Hibiki
VEETDHARM MORGAN FISHER – Ice Melting
FRANKY UESHIMA – Seseragi
INOYAMA LAND & TAKASHI SEKIGUCHI – Skyfish
HIROKAZU HIRAISHI – Tamayura
YUKI TAKAO – Hibiki No Niwa II: Rinrin
YOSHIO SUZUKI – The Mirage
SATOSHI SUMITANI – Mizu No Sasayaki
HIROSHI YOSHIMURA – Humming Water
KHOSHI BABA – From The Sea ~ Peace Breeze
YOSHINARI NASHIKI – Minamo
ALESSANDRO PIZZIN – The Floating Sound (Short Edit)
ALESSANDRO PIZZIN – Questions
RUINS – Dedicated To You
ALESSANDRO PIZZIN – Excerpt From “Improvvisa Suite Magnetica”
ALESSANDRO PIZZIN – I See
ALESSANDRO PIZZIN – Variazioni Senza Varie-Azioni (Short Edit)
ALESSANDRO PIZZIN – Sunset On The Hill (Short Edit)
ALEJAS – Late Eskimo Show (Demo)
RUINS – Shingyo
ROBERTO SCARPA – Sattva-Guna
ROBERTO SCARPA – Finale
ALESSANDRO PIZZIN & GIGI MASIN – Kingfish
ALESSANDRO PIZZIN & ALESSANDRO MONTI – Acid Rain (Revisited)
WIND PROJECT – Amber (Officially Unreleased Studio Session)

Mori To Kiroku No Ongaku

NOW LIVE Loading...